Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon
So whatever you’re dreaming of. Enjoy dreaming about it. Really! If you enjoy working on your dream and enjoy getting there. Then there nothing’s better than that.
Dream big when you can and enjoy it.
Roseanne Park
Singer

Requiem for a dream

Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

“Từ ngày đầu tình yêu này chớm nở, chị đã muốn chúng ta kết hôn. Muốn cả đời này chúng ta gắn chặt lấy nhau không rời. Nhưng nỗi sợ hãi hèn nhát của em hết lần này đến lần khác đẩy chị ra xa. Nếu chị muốn chúng ta kết hôn.
Được. Lisa Montague, hôm nay em sẽ gả cho chị.”